חיוך מדומה מחייכת היטב,

בכדי שלא יראו.

רז קטן וזדוני - מסתירה יגוני.

הדמעות שניצבו כנציב מלח על לחיי,

לא זלגו עד תומם בגללך.

החרב שדיממה ופצעה את ליבי,

הוצאה במהרה.

כמחצית מהזמן שבו נכנסת לחיי.

נציבי המלח שעל לחיי הגלידו פצעיי,

כלא היו.

קרירות נוקשה - תוצאה של כאב,

עוד הרגשה מקסימה שהיתה לי בלב,

עד שהבחנתי ששוב אני טועה,

אך בלב לא הייתה כלל חרטה.