הייתי רוצה לאמר לך... שאוהבת

אך לא יכולה....

הייתי רוצה רק לספר לך ....

אך אין לי גישה

הייתי רוצה רק לראות, להרגיש, להיזכר

אך אסור- ביותר!!!

הייתי רוצה לפרוץ מחסומים

ולטעום משפתייך....

הייתי רוצה...