הגוף הקטן הזה ספג הרבה דברים,

הגוף היפה הזה ספג הרבה סמים.

הלב שרוקד ומהפנט,

הלב ששורד ומעצם,

הגוף שרוקד ומתעייף,

הפנים היפות האלו מתקמטות,

העיניים הירוקות הפכו אדומות,

הגוף הקטן הזה ממלא דמעות.

דמעות של מלאכים שומרים,

דמעות אויבים שמתרבים.

הגוף הקטן הזה - נופל

גופה היפה - מועד

ליבה הקטן - נדם