חסר אונים משאול שמיים,

בחסדייך התברכתי, אדון עולם.

מעומקת התהום צפה גופתי,

על פני מים טהורים,

ממעשי זדון הרשעים.

לא הותרתי את נפשי לטרף,

חיות המים הנוקשות שינייהם,

להוות מכשול ימי נכסף,

לפירצה שממנה קרנה אור שמש חמימה.

העולה מעל המים,

עף קצת מתחת לפני שמיים