11/7/2000

בצדף צבעוני בין אלפי ערפילים,
כמו חתןל עם פרוות משי מדומה.
נכבל בכבלי אהבה אסורה,
מצפן החיים - מן פנס מנוסה.
מילות אהבה בלחש סמוי,
נמצאת ערוגה ביד השניה.

רסיסים בצורות של לב,
מתנפצים אל שדות ירוקים,
משנים אלפי עותקים,
לא חוזרים על אותם המילים.