28/6/2004

שיכרת אותי כשהשקיית במיי אהבתך,

כעת אני אלכוהוליסטית בגמילה - ממך.

מיסטלת אותי בסם אהבתך,

כעת אני נרקומנית שמחכה לעוד מנה - שלך

כישפת אותי בשיקוי אהבה,

כעת מחפשת קוסם שיתיר את הקללה - במהרה

היפנטת אותי כה חזק,

כעת אינני יכולה להתעורר כלל - בגללך

חרטת שימך כה עמוק בליבי,

כעת הצלקות שורפות ומענות - אותי