חיבוק שנשקף מעבר לדלתות של אי וודאות,

חיוך - שדמעותייך מחקו,

שב לליבך, מקרין אהבתך.

בגדולתה של חברות,

נשקפה סכנה לליבך.

מאס בך העולם,

הראת חיוך בפני כולם.

נרתמת לאסוף שברירים של אחרים,

להחזיר חיוכים.

וכשבך מצטמק החיוך

ונשמתך זועקת לעזרה, למגע

לחיוך או לברכה.

את שברירי נשמתך הפצועה לא באו לאסוף.

גדולתה של חברות????

דימיון ואשליה