11/7/2000

מן איסור נגיעה במסתור לבבי,

אין טעם לנשק את שפתיי העלמה.

מן אוצר שטמון בליבה...

אין יותר רגש,

אבל יש אהבה.

יש עקיצה בליבה העדין,

יש מחשבה בצידו השני.

מילים מוצפנות בדרכי ערפל,

אין שם חיים,

אין שם יותר.