21/6/02

שוב התחושה שנוגעת בגפי,

המסגרת חונקת - ולא רק אותי.

שכובה במיטה חסרת תעסוקה,

שכובה במיטה זוגית, חסרת אהבה.

נוגעת לרגע באושר עילי,

הוא נגמר במהירות,

מה קורה איתי?

החבל מתהדק על צווארי

ואני סה"כ רק רציתי,

להיות חופשי