20/1/02

העולם סובב על ידם של שטנים,

משתלטים על חיי אנשים,

מתחפשים לאלוהים,

את גורלם המחריד - הם קובעים.

ממלאים עולם יפה בתככים ומזימות,

משחיטים את כל האהבות,

גורמים לכל האנשים השמחים - לבכות.

 

ראה אלוהים את מעשה השטנים,

והחליט להעלים אותם לעולמים.

אמר מילה, הטיל קללה,

וגם מלאכים יפים, הוא ברא.

 

מלאכים שמחליטים בשביל המדינה,

שלא יהיה קיים דבר כזה - רע!

וזאת פקודה!

נקודה!