רגעי הקסם שהחזרת בנגיעותייך,
כאילו מעולם לא נשכחו
שיכרות שכזאת עימך הרגשתי
עד כדי מוכנות לוותר על הכל

את ראשי בשמיכה טמנתי
בתקווה לשכוח הכל
אך במקום זאת חלמתי
חלמתי, שעשיתי הכל