נגעת בי מבלי לגעת

חדרת לתוכי מבלי לדעת

עיניך העמוקות קלפו מחסום

ליבי לרגע הפסיק לפעום

הושטת יד מבלי שביקשתי

הקשבת לנפשי אך אני ברחתי