עלטה , מרחפת בשמיים זוהרים לכבודך

כוכבים , נושקים לדמותך

ירח , המחכה לשובך

רוח קרירה , מקפיאה ומרטיטה

שמש חמימה , ענוגה ומהנה

סערה גדולה, מתחוללת בראשי

ברקים , שממני לא מרפים