באור שחור של יום מתפללת,
שכל האנשים יתנהגו קצת אחרת...
נתתי תשובות, לא קיבלתי שאלות,
מחכה עוד קצת, אולי בסוף יהיה לי טוב?

רוכבת על אופנוע צהוב,
לו רק יכולתי לעצור...,
ואת האור לא רק בשחור לראות
אני שומעת שיר, מתבלבלות המילים...
חולמת עוד חלום בו מתנפצים הגלים...

מגדלת כנפיים, מטפת אותם,
שאוכל לעוף ולא לחזור לעולם.
אז עזבת, ולא ידעת,
אז ברחת, ולא הבחנת...
הושלמו הכנפיים, מוכנות טיסה,
אני טסה להביא אוויר לנשימה