דימעה נזלה, אין מי שינגבה,

השפה יבשה, אין מי שינשקה.

רוצה רק אותך לאחוז,

רוצה רק אותך לאהוב,

בעל שלי יפה.

הגרון מתפוצץ מכאב השתיקה,

רוצה לאמר שתבוא בחזרה.

אך למרות הרצון, ולמרות הכאב,

הלב מתאפק,

והפה שותק.