לנה ל

בת 12. ישראל. חטיבת ביינים.

שרשרת של מכתבים על חטיבת הביינים

כשאתה שם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה