3/4/01

הולכת ועל העולם מסתכלת,

הולכת ומרגישה לא שייכת.

מתלוננת ומרגישה מנותקת.

אין לי אף אחד,

לא מרגישה נאהבת.

 

רוצה לאהוב,

אך גם להפסיק לאהוב.

לעזוב את העבר

ולבנות לי עתיד חדש מוזהר.

לבנות מגדלים גבוהים של שימחה,

ולא להיקבר בתוך השמיכה.

 

להיות עצמי,

להיפתח לעולם.

ולראות שלא כל האושר שהיה לי,

נשכח.

לקום מחלום ללא בהלה,

ולדעת שבמהרה הכל ישתנה.