נו כבר משבר תגיע,

רוצה להיות מאחוריך!

הרי לא הגיוני שהתגברתי

לא הגיוני שוויתרתי

מחכה לרגע שבו

אשבר

אצעק בקולי קולות

אתאבל

עליך עליי

על מה שהיינו

על העבר שנגמר

היה ואיננו.