הבלדה לאידיוטיזם בהשראת...

לא ממש הבנתי, אבל זה לא מנע ממני ליהנות.

לא ממש הבנתי, אבל זה לא מנע ממני ליהנות.

לא ממש הבנתי, אבל זה לא מנע ממני ליהנות.

 


לא ממש הבנתי, אבל זה לא מנע ממני

לא ממש הבנתי, אבל זה לא מנע ממני

לא ממש הבנתי, אבל זה לא מנע ממני

לא ממש הבנתי, אבל זה לא מנע ממני

 


לא ממש הבנתי, אבל זה לא

לא ממש הבנתי, אבל זה לא

לא ממש הבנתי, אבל זה לא

לא ממש הבנתי, אבל זה לא


לא ממש הבנתי, אבל

לא ממש הבנתי, אבל

לא ממש הבנתי, אבל

לא ממש הבנתי, אבל

 

לא ממש

לא ממש

לא ממש

לא ממש

 

לא

לא

לא

לא

 

 הבנתי וזה ממש גרם לי להתענות.