תת הכרה נפתחת כמו מניפה

.

דיוקן

פשוט

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה