תת הכרה נפתחת כמו מניפה

.

עוגן

פשוט

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה