תת הכרה נפתחת כמו מניפה

.

סיבוב הופעות (ר' הערה)

דיוקן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה