תת הכרה נפתחת כמו מניפה

.

דריכות

בדמותי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה