תת הכרה נפתחת כמו מניפה

.

קירבה

דיוקן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה