בנימין דואני

כול מה שעושה השם לטובה עושה

הפירוש לאמונה זה דיבור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה