ילדה בין זמנים

זמן הולך,וזמן בא. והארץ לעולם עומדת. ילדה טובה ירושלים.

שאתה נמצא כאן בשדות

מישהו בבית?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה