ילדה בין זמנים

זמן הולך,וזמן בא. והארץ לעולם עומדת. ילדה טובה ירושלים.

בתוך

אשר נמחק בתוכי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה