ילדה בין זמנים

זמן הולך,וזמן בא. והארץ לעולם עומדת. ילדה טובה ירושלים.

אני בעד תכנית התנתקות

בין גלים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה