סגול מצומצם

מעדיף להישאר בעילום אישיות.

חיים פשוטים

כתום וכחול?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה