סגול מצומצם

מעדיף להישאר בעילום אישיות.

כתום וכחול?

חיים פשוטים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה