סגול מצומצם

מעדיף להישאר בעילום אישיות.

השעה שתיים לפנות בוקר

חיים פשוטים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה