סגול מצומצם

מעדיף להישאר בעילום אישיות.

מדיטציה, סוג של

כתום וכחול?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה