צדיק סופית

הסדרניק יליד 83'

עושים רוח

דורון, תפילה ומלחמה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה