צדיק סופית

הסדרניק יליד 83'

דורון, תפילה ומלחמה

עושים רוח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה