אריאן סולאל

חיפאית, כותבת שנים רבות, סוף סוף מעיזה להציץ מתוך המגירה

בצמא הזה

Echo

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה