אריאן סולאל

חיפאית, כותבת שנים רבות, סוף סוף מעיזה להציץ מתוך המגירה

שלושה אטיודים פאריזאים

קוליקו די מריפוזה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה