אריאן סולאל

חיפאית, כותבת שנים רבות, סוף סוף מעיזה להציץ מתוך המגירה

מרש אבל למוזה

יתגדל ויתקדש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה