אריאן סולאל

חיפאית, כותבת שנים רבות, סוף סוף מעיזה להציץ מתוך המגירה

תחנה סופית

מעבדות לחירות *מחווה לניקוס קאזאנצאקיס

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה