כשאזדקן

אגרוב גרביים רשת

בצבע ארגמן סוער

אלמד לירות בחץ וקשת

וסאלטות אעשה על סוס דוהר

 

כשאזדקן

אבזוז ספינות כמו שודד ימים

ושושנת רוחות בדש הבגד אענוד

את המחוגים אסיר מכל השעונים

כמו אודיסאוס מול הסירנות אעמוד

 

כשאזדקן

את הגורל אזמין לדו-קרב

גם אהמר על כל קלפי חיי

וכשאפסיד את כל אוצרות ימַי

אצחק כי ההפסד איננו רב