רגליים יחפות על מרצפת

מתבוננות

מימין מגפיים מסומרים צועדים בסך

משמאל נעליים קלילות צעד נמלטות אל מרתפים

רגליים יחפות

רק הן לוחשות שירה