אופטימיות בלבד

 

כאב ההמולה סביב

וקור הדממה אוחז.

היה לי יום קשה.

 

אני כמהה לכרית רכה

בסוף היום ללא ריח

הצרות. למרות הכל,

יש לי עוד כוח למחר,

להתאמץ לעתיד מיוחל.

 

ולא אכפת לי מסימן החיים ממך,

לא אכפת לי אם אתה זוכר או לא,

לא אכפת לי ממך על אף האהבה.

 

אני חושבת על מחר

ללא הצל של היום.

 

אופטימיות בלבד.