אז תדעו שזה לא ככה

הוא היה ילד טוב

צריך היה לתלוש את הכנפיים כדי להבין

את הצמא

שריטש אותו

העין הלוהטת

השתעשעה בו קצת טרם הכשלה

תמימותו אכזבה אותה

אבל לא היה לה שעשוע אחר

לנעוץ בו שיניים באותו רגע

היא החליפה קריצות עם התהום

לא שהיה צורך בכך

היתה הבנה ביניהן מקדמת דנא

וכשצלל

צרבה בו מתיקות של נצחון