דלתות נפתחות

דלתות נטרקות

בין הדלתות זוחלת

מנסה להציץ דרך חור המנעול

אגרוף בפרצוף

מסדרונות עקלתון

"הגיהינום הוא האחר" אמר סרטר

"בדלתיים סגורות"

הגיהינום שלי בחסימות

כתבי בלרינות

כתבי צלופן רשרשני

כתבי בלונים ממולאים צמר גפן מסוכר

דלת נפתחת אל קיר

ראש בקיר

אין אוויר לנשימה