גופה העירום

נפרש כמניפה

רוח קיץ אדומה באה בחלציו

טווה קורי דבש

ברזל מלובן בבשר

במעמקיו

פקעות צפעונים חמקמקות

שברים שלא ידע

מענגים גופו עד דק

ומה ליבו