ליצור

ואז לחפש מקום מסתור

לא בגלל הפחד

שבחשיפה

אלא מהידיעה שבכזו קלילות

ניתן לקרוא ולרפרף

על העובר בנשמתך

 

גנזים גנזים

מצטברים ומקווים

שיובלו אל מקום אמיתי

שם יהיה ניתן לשלחם

 

לחופשי