קחי את בנך

את יחידך

אשר אהבת

אל תשאלי דבר

כי איל לא אשלח

אמרי - אלוהים אשר נתן

הוא יעקוד, הוא יכוון

אל הלב, אל הראש

אל רחמך השותת

ואת, אמרי אמן

 

בי נשבעתי, אלוה

כי אוחז השה בקרניו

ואעלנו עולה

גם אם ידי השתיים תכרות

ורחמי תקלל

לא אשתחווה, לא ארא

ידך לא תשלח אל הנער

 

ויצחק אלוהים