Echo

לא בוכה על נרקיס

גברים מטרוסקסואליים אלה דה קפריו לא עושים לה את זה

מצידה הוא יכול להכות שורש שם על שפת המים

גם להתמרח בקרם פנים וידיים לפני השינה

כבר עדיף סאטיר שעיר על פני המלוקק הזה

הוא לפחות מתאים לשימוש חד פעמי

קח מונית, בייבי, ועוף לי מהעיניים

אולי היא מגמגמת

אבל היא משוחררת