נא לעמוד בשורה

הגב אל הקיר, בבקשה

עכשיו אני הקטגור, השופט, התליין

לא, אל תבקשו רחמים

מאום לא שכחתי

איפה ציפורני האש

איה הצבתות, מסרקות הברזל

Sic transit gloria mundi