כשאמא גאלה אותנו מייסוריה

היינו כחולמים

לדבר עבירה

מבוססים במצפון עייף

 

כל הלילה ההוא

לחשנו תפילות מעורערות

הקירות להטו זכרונות

שלא רצינו לזכור

שלא יכולנו לשכוח

 

עם אור ראשון

חצבנו טיפות סליחה

באצבעות רועדות

מאוחר מדי