כואבת

את מדבר השתיקה הרובץ בינינו

כשאתה פורש צעיפי זמן

למחוק רגעים צלולים

גמענו לשכרה

אני טווה רשת משי

ללכוד פרפרי אושר

נחבאים בין קפלי שכחה