יתגדל ויתקדש

שמיים שקופים, צרור מכוון

אין מנוחה נכונה

בשדות האש

בבתים יתומים

שקט חונק פורץ מתוך הסדקים

עיני הבן כעיני האב

קום, ילד שלי, קום

וסלח, אנא, סלח

יתגדל ויתקדש

ואל מלא רחמים

יאמר אמן