מתחת לפאה

בצל בתי הכנסת

עת דודים לו

במצוות אלוה

בצער תלדי

הוא ימשול

בגבור עליו יצרו

ילבש שחורים

עלום ילך להשביעו

בגבור עליך

משמרות צניעות

יאזקו דודיך

              

מתחת לרעלה

בצל המסגדים

עת דודים לו

במצוות אלוה

ידוש בשרך בעקרביו

עת דודיך – סקילה

 

מתחת לגלימה

בצל המנזרים

אין דודים לך

במצוות אלוה

בשרך - קמילה דינו