לא רוצה לשמוע את השקט הקוסמי

מתפוצץ באוזניים.

מישהו אמר משהו על חופש בחירה ?

הלילה אכבול הגיגים על מהות

בשלשלת

שיפסיקו לנבוח לי במוח

שיכרסמו שיירי אהבה נוטפי עסיס ודבש

שיקבלו צרבת, כלבת, עגבת

רק לא רוצה לשמוע את השקט הקוסמי

בוכה באוזניים.