כמה געגוע יש במילה שכבר נאמרה

כמו כיסופי טיפה אל עננה

כיום אפור אל זוהר אתמולו

כמו אדם ראשון אל פלא בריאתו

ואין מזור לגעגוע

והמילה לעד תנוע

אל ים המוות

של המילים הסתמיות