אלוהים אוהב תמרים

אילו לא אהב

לא היה מוסיף להם אות אחת

כדי להמתיקם

השטן

זאת יודע כל ינוקא

אינו יכול לראות את אלוהים נהנה

אך הכניס הקב"ה שניים שלושה לפיו

החליף השטן את התי"ו בכ"ף

אלוהים כמעט נחנק

הכך יעשה למשרתיו הנאמנים

כנראה חטאו בחטא הגאווה או בתאוות הבשרים

לחשו הלשונות הרעות בארבע כנפות הכנסייה

ככה ? זעם האל

ומיד החליף את התי"ו בזי"ן

שיגר אותם בידי מלאך אקספרס לגיהינום

באותה ההזדמנות הוסיף גם כמה משוררים נפוחים

כל החמורים קיבלו פיק ברכיים

שמא יגיעו אף הם לשאול תחתיות

בורא העולם גדול מדי כדי להבחין באותיות הקטנות

אסף השטן את הנמרים וציווה

הגיע תורכם ובבקשה לשרוט

עכשיו אלוהים אוהב חסה

    קרא השטן, איזה באסה Touche