לעין השלישית יש

יומרות סגלגלות

הנה היא מכדררת פיסת רוגע

אולי אתפתה

גלי אלפא מפסקים לי את המחשבות

בתנוחה הזאת

גם מכות מצריים נראות כברכת הכוהנים