כשהסירנות שוב קוראות לו

מניח אודיסאוס את התה והבקבוק החם

כוח קדמון בחלציו המרופטים מפיח רוח

מן השלולית שבחצר ניבט אוקיינוס

והוא משיט חלום על פני תהום חורשת הוד

בזעף געגוע, קורא אל פנלופה

קשרי, אל העמוד קשריני

את לבבה קרעים קרעים רוטשת

פצעיו חובשת עד ים ידום מזעפו