ריחף על הפסים

מפלס לה דרך

רכבת הגיהינום

לא עלה בדעתו

לחבל בבלמים

לא הליט פניו בכנפיו

לא הטיח ראשו בקיר

לא קרע בגדו

רק אמר

אמן