אל מלא רחמים ושאול תחתיות

ארוס וטאנאטוס בסחרחרת

אתה האש, אתה המאכלת

אתה בכי המלאכים ודאבון הלב

אנו הרחם

אנו העולה