ויאמר המלאך אל זקן האילים

קח את בנך

את יחידך

אשר אהבת

ותנה לי אותו לעולה על הר המוריה

וזקן האילים כבר ראה עולות רבות בחייו

בי אדוני, קח הפעם תיש או כבש מן השכנים

בבת עיני הוא

קל רגליים ויפה מראה

קרניו כקרני השמש לעת זריחה

עיניו טובות כעיני אימו אשר אהבתי

את בני יחידי לא אתן

ויתמלא מלאך האלוהים חרון קדוש ויצוו

הוא ולא אחר

ויכרע זקן האילים על ברכיו ויאמר

אם בעולה חשקה נפשך

קחני במקומו

אמנם בשרי קשה ולא ינעם לחיך כבודו

ועורי מחורץ ומצולק

אך נפשי טהורה ונכונה

וירא המלאך כי כבר הונפה המאכלת

ויקח את זקן האילים ויטילהו אל תוך הסבך

ויאמר לאברהם

מצטער, זה מה שהצלחתי למצוא