ממעמקים קראתיך

ואתה רובץ לך באחורי רקיע

מיידה בי בקבוקי תבערה

בין לבין מתבונן בציפורני רגליך

בזכוכית מגדלת

"של בשרך מעל עצמותיך"

אתה אומר בבדיחות

לא איכפת לך

שנפשי רצועה במרצע

ואינני יכול