אורן לובוצקי

נר הזכרון הולך ונכבה

תחת התפוח עוררתיך

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה