אורן לובוצקי

טיפה סרוחה לכסא הכבוד

אש הנעורת

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה