תמר .ת

תמר היא ילידת 78

דמעה אחת סמלית

אהבת מולדת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה