תמר .ת

תמר היא ילידת 78

דמעה אחת סמלית

החומות בוכות בקדיש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה