תמר .ת

תמר היא ילידת 78

אהבת מולדת

החומות בוכות בקדיש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה