תמר .ת

תמר היא ילידת 78

דמעה אחת סמלית

התגלות האור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה