תמר .ת

תמר היא ילידת 78

אהבת מולדת

דמעה אחת סמלית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה